Privatësia

4putrat.al është një platformë e-commerce që operon në Shqipëri dhe nuk ka si qëllim kryesorë mbledhjen e të dhënave personale të perdoruesëve tanë. Privatësia juaj është e rendësishme për ne dhe për këtë arsye ne sigurohemi të marrim vetëm të dhënat e nevojshme në mënyrë që të ofrojmë sherbim cilesorë për ju. 

 • Informacione si e-mail, username dhe numri i telefonit merren gjatë momentit të regjistrimit në 4putrat.al.

• Adresa merret gjatë plotësimit të profilit tuaj në 4putrat.al

• Nëse regjistroheni me anë të Facebook ne marrim të dhënat e emrit, e-mail dhe numër telefoni në qoftë se është i shkruar në llogarinë tuaj.

Përdorimi i të Dhënave Personale

Marrja e të dhënave tuaja personale përdoret për qellimet e më poshtme:

• Verifikimi i identitetit tuaj.

• Tju sigurojmë një shërbim klienti sa më të mirë.

Të dhënat tuaja do të jenë të ruajtura nga ne për aq kohë sa do te jenë të vlefshme për të bërë të mundur përdorimin normal të shërbimeve që ne ofrojmë.